ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ADSL) ของสำนักงานยุติธรรม 81 แห่ง

12 ต.ค. 2560 16:31 น. 139 ครั้ง