ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

12 ต.ค. 2560 18:06 น. 306 ครั้ง

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๖.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Paul Robilliard เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เพื่อหารือข้อราชการร่วมกันในประเด็นความร่วมมือในการควบคุมการผลิต การลำเลียง และสารตั้งต้นใช้ผลิตยาเสพติด ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงปลอดภัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ Department of Home Affairs ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของออสเตรเลีย ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด