การประชุมขอรับนโยบายจากผู้บริหารและหารือข้อราชการร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรมกับปลัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

19 ต.ค. 2560 10:23 น.

การประชุมขอรับนโยบายจากผู้บริหารและหารือข้อราชการร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรมกับปลัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์