สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-12 และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้วแสดงความยินดีอธิบดีกรมคุมประพฤติ

27 ต.ค. 2560 10:44 น. 4,729 ครั้ง

          นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 – 12 และผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมคุมประพฤติในโอกาสที่ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด