ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสาร จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.) รุ่นที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 พ.ย. 2560 18:14 น. 181 ครั้ง

เอกสารแนบ