ผู้ตรวจราชการ ยธ. ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประชาธิปัตย์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่

10 พ.ย. 2560 10:47 น. 176 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด