ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนหนามแท่ง จ.อำนาจเจริญ ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในชุมชน

10 พ.ย. 2560 13:08 น. 310 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายกุหลาบ มูลศรี ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ร่วมกันไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในชุมชน กรณีนาย A (นามสมมุติ) อายุ ๖๒ ปี ชาวบ้านเหล่าหนาด ต.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ขับรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนเป็นเหตุให้นาย B (นามสมมุติ) อายุ ๖๗ ปี ชาวบ้านกุดน้ำกิน ต.นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เสียชีวิต ผลการไกล่เกลี่ยในส่วนของการเยียวยาผู้เสียหายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด