ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาช่วยเหลือประชาชน

10 พ.ย. 2560 14:16 น. 376 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยยุติธรรมและนิติการ ลงพื้นที่อำเภอแม่จันและอำเภอเมือง จ.เชียงราย เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ประกอบการพิจารณาของอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประจำจังหวัดเชียงราย ในกรณีผิดสัญญาจ้างทำของ ผิดสัญญาเช่าซื้อ กรณีพิพาทเรื่องที่ดิน และคดีครอบครัว

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด