กรมบังคับคดีร่วมหารือกับผู้บริหารธนาคารโลกเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs)

10 พ.ย. 2560 16:04 น. 210 ครั้ง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางเพ็ญรวี มาแสง ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ นางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ และนางสาวพีรชยา พิณเมืองงาม นิติกรชำนาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ เข้าร่วมหารือกับผู้บริหารธนาคารโลก โดยมี Mr. Mahesh Uttamchandani, Practice Manager for SME Access to Finance and Credit Infrastructures, Finance & Markets, Ms. Elaine MacEachern, Global Specialist, Finance & Markets และนางสาวรัชฎา อนันตวราศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญภาคเศรษฐกิจการเงินอาวุโส ณ ธนาคารโลกประจำประเทศไทย ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ และกฎหมายล้มละลาย โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด