“ยุติธรรม” เปิดเวทีเรียนรู้ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยเรื่องสุขภาพในเรือนจำ ครั้งที่ 1

13 พ.ย. 2560 16:47 น. 184 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ