ยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน

15 พ.ย. 2560 08:59 น. 268 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ กรณีการถูกฉ้อโกงเงิน จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด