นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม ร่วมรายการ NBT มีคำตอบ

15 พ.ย. 2560 13:09 น. 145 ครั้ง

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๒๕-๑๐.๔๕ น.
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม
ร่วมรายการ NBT มีคำตอบ ช่วงเรื่องดีๆ ที่ขอแชร์
ในประเด็น พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
ดำเนินรายการโดย คุณปวีณา ฟักเงิน และคุณอารีวรรณ จตุทอง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด