สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ

15 พ.ย. 2560 13:38 น. 92 ครั้งเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอรรณพ กันทะวงศ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยยุติธรรมและนิติการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนางสาวยุวดี คล้ายสาหร่าย ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี สาขาเทิง ลงพื้นที่ ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เพื่อเก็บข้อมูลลูกหนี้นอกระบบและให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด