สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ให้บริการปรึกษาด้านกฎหมาย

15 พ.ย. 2560 13:41 น. 74 ครั้งเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นิติกรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ให้บริการปรึกษาด้านกฎหมาย โดยผู้ร้องติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยกรณีจำเลยในคดีอาญา พร้อมทั้งให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนกรณีการรุกล้ำแนวเขตที่ดิน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด