สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

17 พ.ย. 2560 14:44 น. 1,549 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดโดยใช้หลักศาสนาอิสลามบำบัดทางจิตใจ โดยมีกำนันตำบลบาราเฮาะ ให้การต้อนรับ ณ บ้านแสนสุข หมู่ 3 ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

         นอกจากนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ได้รับคำขอค่าตอบแทนฯ ตาม พรบ.ค่าตอบเเทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา จำนวน 4 ราย พร้อมทั้งรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีผิดสัญญารับสภาพหนี้ จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้ เบื้องต้นได้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมายต่อไป

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยังให้บริการแก่ประชาชนในการเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านระบบจอภาพ (Video conference) ในเรือนจำอำเภอนาทวี และเรือนจำจังหวัดสงขลา จำนวน 20 ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด