ปลัดกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล

26 พ.ย. 2560 15:55 น. 29,023 ครั้ง

     วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2560 ) เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล โดยมีนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางอรัญญา ทองน้ำตะโก ผู้ตรวจราชการกรม นายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม และนางพรพิมล พลเดช ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด