กระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมประชาชน ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสวนเทศ จังหวัดสตูล

27 พ.ย. 2560 16:33 น. 26,142 ครั้ง

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2560) เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าตรวจเยี่ยมและพบปะประชาชน ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสวนเทศ ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยมีนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางอรัญญา ทองน้ำตะโก ผู้ตรวจราชการกรม นายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม เข้าร่วมการตรวจเยี่ยม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด