กรมคุมประพฤติติดตามการพัฒนาคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

8 ธ.ค. 2560 16:44 น. 2,398 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 25560 นางจำเนียง สวัสดิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ได้เดินทางไปยังศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับ เรื่องกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการฟูฯ หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง และเกณฑ์มาตรฐาน 9ด้าน.แก่เจ้าหน้าที่สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ โดยมีพันโทอิฐ ทิพยจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิวัฒน์พลเมืองฯให้การต้อนรับ ในการติดตามครั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด