• Slide 0

กำหนดการ และเอกสารเพิ่มเติมโครงการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ครั้งที่ 2)

ครั้งที่ 2 การถอดบทเรียนงานบริการหลังจากนำไปปฏิบัติจริง

ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

 

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2560 10:09 น.

จำนวนผู้อ่าน 411 คน