อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ)

15 ธ.ค. 2560 14:19 น. 2,548 ครั้ง

          วันที่ 15 ธันวาคม 2560
พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ)
รุ่นที่ 136-138 จำนวน 378 คน  ณ กรมราชทัณฑ์พบความผิดปกติ

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด