ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8

26 ธ.ค. 2560 16:50 น.