เด็กและเยาวชนดีเด่นกรมพินิจฯ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

9 ม.ค. 2561 09:50 น. 432 ครั้ง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดย นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นำเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 18 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นเด็กและเยาวชน เข้ารับโล่รางวัลจาก นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในครั้งนี้ด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด