สาระสำคัญของประกาศสำนักงาน ป.ป.ส. ลงวันที่ 3 ส.ค. 60 ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557

10 ม.ค. 2561 15:10 น. 5,159 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด