พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการทำงาน กรมคุมประพฤติ

12 ม.ค. 2561 18:05 น. 3,670 ครั้ง

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการทำงาน กรมคุมประพฤติ
           วันนี้ ( 12 มกราคม 2561) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการทำงาน กรมคุมประพฤติ โดยมี นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วย นางอัญชลี พัฒนสาร นายพยนต์ สินธุนาวา นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ และร่วมรับมอบนโยบายการทำงาน ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด