“ชื่นใจ...เด็กไทยรู้กฎหมาย” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.สมุทรปราการ

26 ม.ค. 2561 10:33 น. 758 ครั้ง

 

วันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดกิจกรรม “ชื่นใจ...เด็กไทยรู้กฎหมาย” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.สมุทรปราการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่คณะครูผู้สอนวิชากฎหมาย และนักเรียน เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม รวมถึงสิทธิ หน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตประจำวันและครอบครัวต่อไปได้

ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนี้
(1) การเรียนรู้กระบวนการยุติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และอาชีพในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ผ่านการจำลองสถานการณ์บทบาทสมมติ
(2) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น World Cafe ในประเด็นกฎหมาย 9 คำถามสำคัญที่สอดแทรกองค์ความรู้กฎหมาย
(3) กิจกรรมเกมส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมาย คือ เกมการ์ดพลังสิทธิ (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และเกมทางเลือกทางรอด (ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนฯ)

นอกจากนี้ เรายังมอบมุมห้องสมุดสวยๆ และหนังสือกฎหมายอีกมากมาย เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนอีกด้วย

สามารถดูภาพประกอบได้ที่ : ชื่นใจเด็กไทยรู้กฎหมาย ครั้งที่1

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด