การกำหนดเขตอำนาจศาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร

7 ก.พ. 2561 15:42 น. 3,522 ครั้ง

          กำหนดให้สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 รับผิดชอบดำเนินการบังคับคดีแพ่งตามหมายบังคับคดีหรือคำสั่งศาลของศาลแขวงดุสิต เฉพาะหมายบังคับคดีหรือคำสั่งศาลที่เกิดขึ้นใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด