สัมภาษณ์ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ประเด็น การให้ความช่วยเหลือประชาชนผ่านกองทุนยุติธรรม ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ

9 ก.พ. 2561 11:52 น. 340 ครั้ง