ป.ป.ส. ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

10 ก.พ. 2561 11:50 น. 1,091 ครั้ง

วันนที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ให้แก่คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาค นายอำเภอ และบุคลากรที่เป็นวิทยากรระดับจังหวัด โดยมี นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ร่วมรับมอบนโยบาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการปฏิรูป สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนถึงการทำงานของรัฐบาล

จากนั้น เวลา 15.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายให้ นายนิยม เติมศรีสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานยาเสพติด เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา และพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และบูรณาการภายใต้กรอบหลักการดำเนินงานสำคัญในระดับพื้นที่ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ