กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่1/2561

17 ก.พ. 2561 20:59 น. 4,954 ครั้ง

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่1/2561 โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนางเพ็ญรวี มาแสง ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เข้าร่วม ณ ห้องวิวัฒนไชย อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถเจรจากันได้ด้วยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่าย และเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ลดการถูกบังคับคดี ยึด อายัดทรัพย์สิน หรือฟ้องล้มละลาย เป็นการอำนวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีลูกหนี้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย จำนวน 2,737 ราย ทุนทรัพย์ จำนวน 409,414,217.19 บาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 1,723 ราย ทุนทรัพย์ จำนวน 331,376,426.88 บาท ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ จำนวน 106 ราย ทุนทรัพย์ จำนวน 28,749,109.44 บาท รวมถึงลูกหนี้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า จำนวน 908 ราย ทุนทรัพย์ 49,288,680.87 บาท ความสำเร็จของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 94.20

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด