รถให้ความรู้เคลื่อนที่ หัวข้อ “ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย” จังหวัดสิงห์บุรี

19 ก.พ. 2561 09:25 น. 471 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2561 รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรรม ให้กับประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ในหัวข้อ “ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย”

ซึ่งวันแรกของการขับเคลื่อนกิจกรรม ณ จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพูดคุยโดยเน้นย้ำถึงการบูรณาการ กับหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

โดยในช่วงเช้า สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จับมือกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรีและหน่วยงานในพื้นที่ เช่น สำนักงานบังคับคดี สถานพินิจเด็กและเยาวชน สำนักงานคุมประพฤติ ลงพื้นที่ให้ความรู้ในพื้นที่ชุมชนของ อบต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบนรถเคลื่อนที่อย่างสนุกสนาน รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจรับฟังความรู้และขอคำปรึกษาและบริการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การรับเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สำคัญประการหนึ่ง ในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมในการเข้าถึงบริการยุติธรรม โดยเฉพาะสำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

และในช่วงบ่ายวันเดียวกันเป็นการลงพื้นที่ เทศบาลตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี

และในวันที่ 2 รถให้ความรู้เคลื่อนที่ จับมือกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน และได้รับเกียรติจาก ผศ.จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับ

ช่วงบ่าย รถเคลื่อนที่ให้ความรู้ได้เดินทางไปจอดให้ความรู้ ณ สถานีรถไฟลพบุรี สร้างความแปลกใจให้ประชาชน แม่ค้าแม่ขาย นักเรียนที่รอรถไฟกลับบ้านไม่ใช่น้อย

และในส่วนของวันที่ 3 รถเคลื่อนที่ให้ความรู้กฎหมายจะเดินทางไปจังหวัดอยุธยา และจะเปิดกิจกรรมรณรงค์หัวข้อ “ชื่นใจ คนไทยรู้กฎหมาย” ในรูปแบบรถเคลื่อนที่ (Transit Advertising) เต็มรูปแบบ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่ โดยจะเน้นปฏิสัมพันธ์ (Interactive Exhibition) คือ ให้ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการมีส่วนร่วม และร่วมด้วยประสาทสัมผัสประสบการณ์นิทรรศการรูปแบบใหม่, การแสดงสาระบันเทิงกิจกรรม,การแสดงพื้นบ้านเยาวชน และศิลปินเช่น แฟ้ม บุญมา, ครูเทียม ชิงช้าสวรรค์ และการจัดบริการให้คำปรึกษากฎหมาย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ