รถให้ความรู้เคลื่อนที่ “ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20 ก.พ. 2561 09:47 น. 463 ครั้ง

วันที่ 17 ก.พ. 2561 วันที่สาม สำหรับการลงพื้นที่ของรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรรม ให้กับประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ในหัวข้อ “ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย”

วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย) เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม ซึ่งในวันนี้มีความพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะเป็นการเปิดกิจกรรมรณรงค์หัวข้อ “ชื่นใจ คนไทยรู้กฎหมาย” ในรูปแบบรถเคลื่อนที่ (Transit Advertising) เต็มรูปแบบ

โดยในช่วงเช้า รถให้ความรู้เคลื่อนที่ ได้เริ่มเคลื่อนประชาสัมพันธ์ตามจุดสำคัญของจังหวัด เช่น หน้าโรงพยาบาล ตลาด เป็นต้น เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมงาน

และในช่วงบ่าย
รถให้ความรู้เคลื่อนที่ ได้มาจอดเป็นจุดหลักคอยให้บริการประชาชน ณ ตลาดกรุงศรี (ตลาดประชารัฐ) โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ได้แก่ 1) สนง.ยุติธรรมจังหวัด 2) สนง.คุมประพฤติ 3) สนง.บังคับคดีจังหวัด 4) เรือนจำจังหวัด
ซึ่งรูปแบบกิจกรรมจะเน้นปฏิสัมพันธ์ (Interactive Exhibition) และได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้ยังมีการแสดงพื้นบ้านเยาวชน และศิลปินเช่น แฟ้ม บุญมา, ครูเทียม ชิงช้าสวรรค์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ