ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

23 ก.พ. 2561 10:50 น. 367 ครั้ง

วันที่ 22 ก.พ.2561 รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรรม ได้ออกเดินทางครั้งที่ 2 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยช่วงเช้าวันนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมผู้บริหารของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมชมพร้อมพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารีที่เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน

และช่วงบ่ายรถให้ความรู้เคลื่อนที่ ได้เคลื่อนขบวนความรู้ไปที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โดยมีนักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมกว่า 150 คน ซึ่งนอกจากกิจกรรมรณรงค์หัวข้อ “ชื่นใจ คนไทยรู้กฎหมาย” ในรูปแบบรถเคลื่อนที่ (Transit Advertising) โดยเน้นปฏิสัมพันธ์ (Interactive Exhibition) คือ ให้นักเรียนที่เข้าชมนิทรรศการมีส่วนร่วม แล้วนั้น ที่นี่ยังให้ความสนใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆในกระบวนการยุติธรรม เช่น ตำรวจ ทนาย นิติกร อัยการ ผู้พิพากษา นักนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

และในวันพรุ่งนี้ รถเคลื่อนจะลงพื้นที่อำเภอยางตลาด ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ในโครงการอำเภอเคลื่อนที่

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ