กรมคุมประพฤติร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรมลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

27 ก.พ. 2561 11:36 น. 2,241 ครั้ง

         วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2561) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมลงนาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งสองฝ่าย โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม และกรมคุมประพฤติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
        อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุมประพฤติในครั้งนี้ เป็นการอำนวยความสะดวกในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับ-ส่งรายงานเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุมประพฤติโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของกรมคุมประพฤติจะดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลในเรื่องสืบเสาะและพินิจจำเลย การคุมความประพฤติ ตามที่ศาลมีคำสั่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับศาลยุติธรรมจะดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสืบเสาะและพินิจจำเลย การสั่งให้ดำเนินการคุมความประพฤติ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงานคุมประพฤติและศาลยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และรัฐบาล และเป็นการสนับสนุนในการพัฒนาศาลอิเล็กทรอนิกส์ Court Automation ที่สำนักงานศาลยุติธรรมมีเป้าหมายดำเนินการต่อไป
        ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติและสำนักงานศาลยุติธรรม มีกำหนดเริ่มนำระบบเทคโนโลยีมาใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 และพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 2 เมษายน 2561

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด