“DSI ชี้แจงกรณีประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด ร้องเรียนกล่าวหากรณีดำเนินคดีอาญาและอายัดเงินของสหกรณ์จนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย”

1 มี.ค. 2561 11:34 น. 527 ครั้ง

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด