คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการให้บริการเเจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วง ผ่านระบบ Helpdesk ของ สป.ยธ ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

9 มี.ค. 2561 09:58 น.

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมกระบวนการให้บริการเเจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านระบบ  Helpdesk ของ สป.ยธ ตั้งเเต่ขั้นตอนการได้รับงานเเจ้งซ่อมในระบบ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในใบเเจ้งซ่อมและจถึงรับทราบผลการประเมินเพื่อเป็นเเนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการให้บริการเเจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วง ผ่านระบบ  Helpdesk  ของ สป.ยธ

เอกสารแนบ