สถาบันอนุญาโตตุลาการ เปิดเวทีสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก ณ จ. ลพบุรี

12 มี.ค. 2561 14:19 น. 509 ครั้ง

          ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดสัมมนาในหัวข้อ "ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท" ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการประนอมข้อพิพาท โดยมี นางสาวอำพา วาณิชชัชวาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ซึ่งมี นางสาวฉวีวรรณ เมฆอาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย นายวิรัช หวังปิติพาณิชย์ ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

          สำหรับโครงการดังกล่าวจัดโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC) ที่ผ่านมาได้จัดสัมมนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก การอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนความรู้ด้านกฎหมายที่ใช้ในการประนอมหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้ง และการระงับข้อพิพาททางเลือกอันนอกเหนือจากการระงับข้อพิพาท ด้วยวิธีการดำเนินคดีในศาล ทั้งนี้ มุ่งหวังให้การระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้น และส่งผลให้ผู้ที่มีความสนใจสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต