สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า (ครั้งที่ 2)

14 มี.ค. 2561 10:27 น. 930 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ประชาชน ได้มีความสุข ความรื่นเริง และรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานฤดูหนาวภายใต้ชื่อว่า อุ่นไอรัก คลายความหนาว  ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า โดยเมื่อวันที่ ๘  มีนาคม ๒๕๖๑ นายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์, นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยการจัดงานเป็นลักษณะแบบย้อนยุคเพื่อฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณ สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมสืบสานและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง และได้ร่วมกันทำบุญเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ ในทุกภูมิภาค และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด