สกธ. ได้รับรางวัล ประเภทผลงานวิจัยดี

27 มี.ค. 2561 13:55 น. 295 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม 127 ปี ณ กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

พร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2559 ให้กับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม โดย สกธ. ได้รับรางวัล ประเภท ผลงานวิจัยดี จาก โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเพื่อปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา : ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นผู้แทนหน่วยงานขึ้นรับรางวัลดังกล่าว

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด