DSI ชี้แจงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการสัมปทานผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่บ่อรัง เหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ของบริษัทอีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย)

5 เม.ย. 2561 15:43 น. 449 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด