สกธ. ร่วมลงพื้นที่โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 6 จังหวัดเชียงราย

26 เม.ย. 2561 13:11 น. 308 ครั้ง

วันที่ 25 เมษายน 2561 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย​ รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 6 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานในโครงการและลงพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. เยี่ยมชมกิจกรรมการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ ให้โอกาส (การตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร) ณ​ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้​ สำนักงานกิจการยุติ​ธรรม​ ได้เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์​ และเผยแพร่ความรู้​กฎหมายผ่านสมุดภาพอินโฟกราฟฟิก​
2. ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีประเด็นของนายสัญชาติ แซ่วื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 20 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ปรึกษาเรื่องเงินกองทุนหมู่บ้านและเงินประชารัฐ โดยมีรายละเอียด
ความเดิม เมื่อปี 2547 ได้มีการให้กู้เงินกองทุนหมู่บ้านจำนวนเงินหนึ่งล้านบาทกับลูกบ้านหมู่ที่ 20 หลังจากนั้นมีการชำระเงินบ้างและไม่ชำระเงินบ้างจนเวลาล่วงเลยมาถึงยุคที่ตนเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่เมื่อตรวจสอบแล้วไม่สามารถค้นหาเอกสารการกู้ยืมเงินทั้งที่คนในหมู่บ้านประสงค์ที่จะชำระหนี้ดังกล่าว จึงส่งผลให้หมู่บ้านตนเป็นหมู่บ้านที่ติดแบล็คลิสต์จึงไม่สามารถที่จะได้เงินโครงการประชารัฐอีกจำนวน 500,000 บาท

ประเด็นพิจารณาคือไม่มีบัญชีลูกหนี้ทั้งที่มีลูกหนี้พร้อมจ่ายเงิน
การให้ความช่วยเหลือ
(1) สกธ. ให้คำแนะนำและโดยให้หัวหน้ากลุ่มอำนวยการความยุติธรรมและนิติการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ประสานติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์เวียงแก่น เพื่อทำเรื่องยื่นขอเอกสารกู้ของสมาชิกในหมู่บ้านนี้
(2) เมื่อได้บัญชีรายชื่อมายุติธรรมจังหวัด และศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะเป็นเวทีประสานและอำนวยการจัดทำบัญชีตามรายชื่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อให้ลูกหนี้หรือสมาชิกมาชำระหนี้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน

สกธ. ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำจนเป็นที่พอใจแล้วจึงทำการติดตามจากการรายงานผลของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ