สกธ. ร่วมลงพื้นที่โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 7 จังหวัดชัยภูมิ

9 พ.ค. 2561 09:57 น. 348 ครั้ง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 7 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในโครงการและลงพื้นที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกิจกรรม ดังนี้​

- มีการจัดบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ ประชาชน เกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึงความรู้กฎหมาย เช่น Facebook Youtube Line อินโฟกราฟฟิก (E-Magazine)
- ให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้คำปรึกษา เรื่องปัญหาทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับคดีต่างๆ เช่น คดีเครื่องสำอาง ที่เป็นประเด็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการอำนวยความยุติธรรม และวิธีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแบบง่าย
- ได้มีการตรวจสอบ และ สอบถาม สยจ.ชัยภูมิ เรื่องมาตราฐานการให้บริการ โดยทางสยจ.ชัยภูมิ ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงยุติธรรม
- โดยประชาชนได้ให้ความสนใจมาเข้าร่วม กดLike กดแชร์ และรับสมุดอินโฟรกราฟฟิก เพื่อนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ