กองการต่างประเทศได้จัดทำฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย

31 พ.ค. 2561 15:48 น.

 

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้จัดทำฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเมนูคลังเอกสาร เว็บไซต์กองต่างการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม https://www.moj.go.th/news/486