สยจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย พร้อมด้วยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่น้ำและกาชาดอำเภอเกาะสมุยลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้านเรือนเสียหาย

11 มิ.ย. 2561 11:33 น. 5,905 ครั้ง

                      เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย มอบหมายให้นายอนุพงศ์ ทองเรือง นักวิชาการยุติธรรม ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่น้ำและกาชาดอำเภอเกาะสมุย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของใช้จำเป็นในครัวเรือนให้แก่ชาวบ้านผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้านเรือนเสียหาย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด