ม.ล.ปนัดดาฯ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่เด็ก เยาวชน และบุคลากร พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ ณ สถานพินิจฯ จ.สุราษฎร์ธานี

13 มิ.ย. 2561 09:12 น. 123 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ