ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงาน เรื่อง การสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนกาแลตาแป โดยวิํธีเฉพาะเจาะจง

13 มิ.ย. 2561 11:34 น. 71 ครั้ง

เอกสารแนบ