สยจ.พิษณุโลก ร่วมกับ ศยช.เทศบาลตำบลพันเสา ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทเรื่องที่ดิน

13 มิ.ย. 2561 19:19 น. 71 ครั้ง

        เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดย
นายชัยโรจน์ กระต่ายน้อย หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ร่วมกับ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบล
พันเสา อำเภอบางระกำ ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทเรื่องที่ดิน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพันเสา คู่กรณีทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ด้วยดี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด