สยจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลจอมทอง

13 มิ.ย. 2561 19:25 น. 82 ครั้ง

        เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดย
นายภาณุพันธ์ โรจนพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ร่วมเป็นวิทยากรใน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ ๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลจอมทอง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๖ ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อบูรณาการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกระทรวงยุติธรรม อีกทั้งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ในการดำเนินชีวิต เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย

ในการนี้มีประชาชนขอปรึกษากฎหมาย ๒ ราย คือ เรื่องพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย กรณีประมาทจราจร และเรื่องความโปร่งใส ในการบริหารเงินของมูลนิธิ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด