• Slide 0

14 มิ.ย. 2561 กิจกรรม KM ประจำเดือนมิถุนายน : (วินัย)ใกล้ตัว...ที่ข้าราชการควรรู้ บรรยายโดย นายธนายุทธ เชียงถิรเมธ และนางสาวธีราพร พิมสิน กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน สผต. ณ ลานใจกลาง สผต.

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2561 17:18 น.

จำนวนผู้อ่าน 148 คน