รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ของสถานประกอบกิจการญี่ปุ่น

21 มิ.ย. 2561 08:57 น. 291 ครั้ง

สำนักงาน ป.ป.ส. โดย สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพคิด ร่วมกับ สำนักงาน ปปส.ภาค 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการ/ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ของสถานประกอบกิจการญี่ปุ่นที่ดำเนินกิจการในไทยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ตลอดจนขั้นตอน แนวปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อพบผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดในสถานประกอบการ และกำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานประกอบการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ประกอบการ/ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ของสถานประกอบการสมาชิกหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ (JCC) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผอ.ปปส.ภาค 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด เจ้าหน้าที่  ปปส.ภาค 1 และ สพป. รวมทั้งสิ้น 60 คน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ