เลขาธิการ ป.ป.ส. สร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 และนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด

21 มิ.ย. 2561 14:05 น. 265 ครั้ง

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. สนทนาสดผ่านรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในประเด็น “ป.ป.ส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561" วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน เห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเกิดความรับรู้ในนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ